logo

Å bestemme forfall


å bestemme forfall

I tilfelle tilhører kravet fortsatt saksøkerne som kan kreve oppgjør på linje med enhver annen kreditor.
Du kan selv bestemme grupperingen på de tre midterste feltene ved å gjøre en tilpasning i brukerinnstillingene.
Juridisk litteratur, i juridisk litteratur finnes det uttalelser som trekker i forskjellig retning.Det er mulig å sette utbetalingsdagen inntil seks måneder etter utbyttebeslutningen.Velg Vis detaljer på verktøylinjen i det øvre vinduet for å aktivere detaljlisten.Samtidig bør selskapet være klar over problemstillingen, slik at det tydelig kommer til uttrykk i generalforsamlingsprotokollen hvilken dato utbyttet forfaller til betaling, hvis dette er senere enn tidspunktet for generalforsamlingen.Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Visma AS eller datterselskaper av Visma.det er klart at den beslutning det her refereres til, er generalforsamlingens utbyttebeslutning.Hvis dette ikke kvinner over 50 gaver er gjort, må beslutningen kunne treffes av styret.» Dette må forstås slik at dersom generalforsamlingen har truffet beslutning om et bestemt utbetalingstidspunkt for utbyttet, kan ikke styret treffe noen annen beslutning.Utsagnet er imidlertid deskriptivt og kompetansespørsmålet problematiseres ikke.I tillegg til det fysiske forfallet skulle Schau kun utsette seg for kulturelle inntrykk som han selv mente var egnet til å fremprovosere åndelig forfall.Denne artikkelen er publisert i Lov og Rett.Styrets kompetanse avgrenses oppad mot generalforsamlingen og nedad mot daglig leder.Regelen videreføres som 12-7 annet ledd i aksjeloven av 1976.
Dette behovet vil imidlertid langt på vei være ivaretatt gjennom regelen om at styrets forslag angående utbyttets størrelse setter en grense for hva generalforsamlingen kan vedta.Schau deltok også i samtaler med seerne på Internett.Når generalforsamlingen har truffet en beslutning, kan ikke et annet selskapsorgan beslutte noe som er i strid med generalforsamlingens beslutning.Se også: Registrering av Inn-/utbetaling i reskontro, match/Link, redigering av reskontroposter.I tillegg til lagmannsrettens argumentasjon fremgår også det relevante faktum i saken for vår problemstilling av følgende sitat fra lagmannsrettens dom: «Det fremgår av protokollen fra generalforsamlingen at utbetalingstidspunktet ble tatt opp til debatt på generalforsamlingen.Styret har det alminnelige ansvar for forvaltningen av selskapet,.Termin: Mai og Juni, forfall.Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer.Serien gikk ut.
Det sies ikke i forarbeidene til denne lovbestemmelsen noe uttrykkelig om hvem som har kompetansen til å fastsette slik senere utbetaling.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap