logo

Datingside for selvstendig næringsdrivende


datingside for selvstendig næringsdrivende

NAV regner ut premiegrunnlaget på bakgrunn av gjennomsnittlig næringsinntekt i de tre siste årene som er ferdiglignet når du søker om forsikring.
Du kan ikke si opp forsikringen hvis du er sykmeldt.
Du søker om forsikring på skjema.Nå har jeg kontakt med en som har jobbet som selvstendig i mange år, og jeg har fått link til arbeider og fullt navn, så det er ikke noe problem for meg å finne ut hvordan han gjør det (og han ligger helt greit an).Du kan forsikre deg for å få bedre dekning når du blir sykmeldt.Det er ingen ventetid hvis du søker om forsikring innen 16 kalenderdager etter at du sist var sykepengedekket som arbeidstaker frilanser med forsikring arbeidsledig, du får da sykepenger som selvstendig næringsdrivende uten jakten på kjærligheten episode 3 forsikring.Ellers er det en del menn på sukker som er "mellom jobber litt sånn midtlivskrise og finne seg selv.Jeg blir litt tilbakeholden da, merker jeg, selv om (eller fordi?) jeg ikke har fulgt den mest fornuftige veien personlig.Hvis du innvilges forsikring, vil du få nærmere informasjon om hvordan du kan opprette e-faktura i vedtaket.
I slike tilfeller skal du ikke betale premie så lenge du er sykmeldt.
Eksempler på dokumentasjon kan være resultatregnskap for inneværende år som opplyser om brutto inntekt, fradrag og netto næringsinntekt personinntektsskjema fra forrige år budsjett for inneværende år/neste år (for nystartet virksomhet) oppdragsavtaler og inngåtte kontrakter dokumentasjon på innbetalt forskuddsskatt utskrevet grunnlag for forskuddsskatt for næring fra.
Hvis NAV innvilger søknaden din, gjelder forsikringen fra den dagen NAV mottok søknaden.Det er viktig å være klar over at sykepengegrunnlaget ikke nødvendigvis er det samme som premiegrunnlaget.Du kan velge mellom 75 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra.16.Så jeg styrer også unna de på sukker, men det betyr ikke at jeg har fordommer mot de som faktisk er selvstendig næringsdrivende, jeg tror bare at det er mange som juger det på seg.Selvstendig næringsdrivende uten forsikring har ikke rett til sykepenger før.Du bør alltid sjekke om oppgitt premiegrunnlag på fakturaen (premievarsel) er riktig.Forsikringen opphører ved utgangen av det halvåret skriftlig oppsigelse ble mottatt av NAV ved utgangen av det halvåret du har betalt premie for, hvis du ikke betaler premie for neste halvår innen fristen som er oppgitt i varsel fra NAV fra den dagen næringsdriften din.
NAV regner ut premiegrunnlaget ditt ut fra det du kan dokumentere av næringsinntekt.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap