logo

Det er forfall av notatet


det er forfall av notatet

I forbindelse med Terra-saken har det vært diskutert hvor stor risiko kommunene kan ta innenfor dagens regelverk.
Dette gjelder når investeringen er foretatt ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn.Såret på venstre øyelokk svir.Ideelt sett burde kanskje kommunen da heller gitt økonomisk støtte i form av tilskudd, men dette vil ofte ikke være tilfellet i praksis.Rundskriv H-9 30: Ny regnskapslov NOU 1999:3: Organisering av børsvirksomhet.m.Det er nesten som jeg kan høre lyden av kjevene deres som arbeider der inne i halvlyset.Referanse: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (1996 Regnskapsføring av swapsjon gjennom Terra Kapitalforvaltning, brev fra gkrs til Askim kommune datert.10.06.Kommer han mens jeg er midt i økta, dropper vi dessuten høflighetsfraser og enhver betale for sex newcastle upon tyne form for hilsener.For kommunene fører de nye regnskapsreglene til sterk svekkelse av årets driftsresultat.
Betydningen av klassifikasjonen for kommunens driftsresultat innebærer en iboende risiko for revisor.Mine egne øyne som studerer meg selv i speilet.Investeringene som kommunene foretok var veldig like.skriver fylkeskommunen i sin uttalelse.Hvordan man velger å klassifisere finansielle eiendeler på kan få stor betydning for kommunens driftsregnskap.Et finansielt instrument kan inndeles i primære finansielle instrument og avledede finansielle instrument (derivater).Etter min erfaring har flere kommuner inngått avtaler som bør vurderes i forhold til kommuneloven.Hvordan skal virkelig verdi beregnes?I notatet er politisk motivert» avgrenset til investeringer hvor motivet med investeringen er ønske om å påvirke beslutninger i selskapet.Det begynner i tærne og ender med amputasjon av begge beina og et liv i rullestol i kommunal omsorgsbolig.I KRS nr 1 er eierskap i attføringsbedrifter, kommunale næringsselskap og energiverk nevnt som eksempler på politisk motiverte investeringer.
Vi lytter som skolegutter når Susi holder foredrag om salver og kremer.
Som et dyr som langsomt tar seg innover i korridorene i retning hjernen.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap