logo

En hustru til min sønn


en hustru til min sønn

Hun gikk ned til kilden og fylte sin krukke og steg op igjen.
De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert.
45 Før jeg hadde sex date middag holdt op å tale således ved mig selv, se, da kom Rebekka ut med sin krukke på skulderen, og hun gikk ned til kilden og øste op vann; da sa jeg til henne: Kjære, la mig få drikke!29 Men så drog han sin hånd tilbake, og da kom hans bror frem, og hun sa: Hvor du har brutt dig frem!Det Gamle Testamente 1931.Org, men Jehova gav Noah denne befalingen: «Du skal gå inn i arken, du og dine sønner og din hustru og dine sønners hustruer sammen med deg.».Org Ordningen med å ha medhustruer var eldre enn lovpakten, men i og med lovpakten ble ordningen lovfestet og regulert, noe som beskyttet både hustruenes og medhustruenes rettigheter.22 Da så kamelene hadde drukket, tok mannen en gullring som veide en halv sekel, og to armbånd som veide ti sekel gull, og la dem om hennes armer.19 Og hun stod op og gikk sin vei, og hun la sitt slør av sig og tok på sig sine enkeklær.1 Mosebok 5:22,24, og Enok vandret med Gud i tre hundre år, efterat han hadde fått Metusalah; og han fikk sønner og døtre.OpenSubtitles Los Angeles politiet sier-at politibetjent AlonZo Harris etterlater seg hustru og fire sønner.Org «En mann skal forlate sin far og sin mor, og han skal holde seg til sin hustru, og de skal bli ett kjød.».La det lykkes for mig idag, og gjør miskunnhet mot min herre Abraham!Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil.Org Så gav han den som avskjedsgave til sin datter, Salomos hustru.).Kjære, si mig det!Å, om du vilde la denne min reise lykkes!21 Og han spurte folkene der på stedet og sa: Hvor er skjøgen, hun i Ena'im, ved veien?
Blonde piger, Old Man 00:11:52 00:03:53 00:14:52 00:02:23 00:02:31 00:00:52, tykke kone får BBC mens hendes husbond støtter hende.
7 Herren, himmelens Gud, som førte mig bort fra min fars hus og fra mitt fedreland, og som talte til mig, og som svor mig til og sa: Din ætt vil jeg gi dette land, han skal sende sin engel foran dig, så du kan.
52 Da Abrahams tjener hørte disse ord, bøide han sig til jorden for Herren.Org, pilatus hustru var sammen med ham i Judea (Mt 27: 19 noe som var mulig på grunn av en tidligere endring i de romerske myndigheters politikk når det gjaldt stattholdere i farefulle områder.66 Og tjeneren fortalte Isak alt det han hadde gjort.Opensubtitles2 Av denne grunn har jeg vaIgt en hustru.That release was made.27 Da den tid kom at hun skulde føde, se, da var det tvillinger i hennes liv.Og jeg, Johannes, er den som så og hørte dette; og da jeg hadde hørt og sett, falt jeg ned for å tilbede for den engels føtter som viste mig dette.48 Og jeg bøide mig ned og tilbad Herren, og jeg lovet Herren, min herre Abrahams Gud, som hadde ledet mig på rette vei til å finne min herres brordatter til hustru for hans sønn.
21 Og mannen så på henne og undret sig, men tidde stille for å få vite om Herren hadde latt hans reise lykkes eller ikke.
31 og han sa: Kom inn, du Herrens velsignede!
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap