logo

Forfall futures kontrakt


forfall futures kontrakt

Derivat Verdipapir som er avledet av et annet verdipapir, for eksempel en opsjon på en aksje der avkastningen på opsjonen er knyttet til avkastning på aksjen.
Forvaltningskapital Det totale beløp et fond eller et forvaltningsselskap investerer (forvalter) for sine andelseiere.Reinvestering Ny investering av realiserte midler.SDR er en kurv av valutaer bestående av amerikanske dollar (om lag 45 prosent euro (30 prosent japanske yen (15 prosent) og britiske pund (10 prosent).Derivatinstrument Verdipapir som er utledet av andre finansielle instrumenter og hvor kursutviklingen bestemmes av utviklingen i et eller flere underliggende instrumenter.Som gjerne utføres i forbindelse med oppkjøp/fusjoner.Xact Derivat bull, et fond som er laget for å kvinne leter etter en mann thuringen gi 200 av den daglige avkastningen til OBX-indeksen.Årsoppgave Din personlige beholdningsoppgave (likningsmessige verdi) som normalt sendes ut i løpet av januar hvert.Alfred Berg Indeks Classic, indeksfond som følger den bredere.NOS Forkortelse for Norsk Opsjonssentral.S som står for clearing av alle handler med opsjoner og futures på Oslo Børs.Tegningstid Det tidsrom som en kapitalutvidelse foregår, vanligvis 2 til 4 uker.Salg av andeler Når man vil ta ut penger man har investert i fond, selger man fondsandeler (Også kalt innløsning).Dette forlenger oppgjørsperioden med 1 dag.Realrente Rentekostnad minus inflasjon (prisstigning).DNB OBX, eTF som DNB står bak.Synergieffekt Uttrykk for den effekt som kan oppnås ved sammenslåing til en større enhet, og hvor resultatet blir bedre enn summen av resultatene for hver enkelt enhet som inngår i sammenslutningen.Norske aksjer tillates ikke emittert til underkurs (kurs lavere enn pålydende på aksjer.
Har du en portefølje på 500 000 i norske aksjer og brått tror hele markedet skal ned kan du enkelt nøytralisere din risiko gjennom å selge 10 futures, og dermed være short OBX for 500 000 samtidig som du beholder alle aksjene dine.
Investorer benytter seg flittig av de unike mulighetene opsjons- og futuresmarkedene gir til å sikre investeringer mot kursendringer på aksjer, valuta og varer samt renteendringer.Eksempler er opsjoner og futures.Foreign exchange arbitrage Valutaarbitrage.Dette er fond av den tradisjonelle typen, der man sender en kjøpsordre til forvalter via.Er risikoen lav, svinger kursene mindre opp og ned.Dow Jones Industrial Average (Dow Jones) Stort index i USA som består utav de 30 största industriaktierna i USA.Fast börstendens En positiv börstendens då de flesta aktier stiger.Markedsoppgjøret gjennomføres ved saldering av variasjonsmarginen.Et system for å unngå dobbelbeskatning på aksjer i Norge.15 20 av markedsverdien på nyse.
Frihandelsområde Två eller fler länder som avskaffat sina tullar gentemot varandra.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap