logo

Forfall på lån definisjon


forfall på lån definisjon

(Listen er ikke ferdig a B, c D,.
Dette prinsippet brukes om beskatningsregler for aksjegevinster.
Odd-lot: Amerikansk betegnelse for et antall aksjer som sammen utgjør mindre enn en børspost.H Handelsbeløp: Totalbeløp på sluttseddel.Merverdien i et selskap utover nettoformuen.Akkord, i bedriftssammenheng betyr det en avtale mellom långiver og skyldner om at långiver får en del av sitt tilgodehavende mot å avskriv resten.Marginal komsumtilbøyelighet: Den andelen av den siste kronen i inntekt som blir komsumert/forbrukt.Også mulighet for å tape hele innsatsen.Institusjonelle investorer: Finansinstitusjoner og større private selskaper som investerer ledig kapital.Derfor skiller man mellom handelsdato og leveringsdato.For å merke seg dette regnes det ut slik: (4*10 12*5)100.Ex - dividende (utbytte) dagen Første dag gratis kontakt med de døde etter at et selskap har betalt utbytte til aksjonærene.Forwardprisen avtales før partene signerer under på kontrakten.Avskrivningene blir dermed like store år for.Årsrapport En årlig rapport som inneholder informasjon om et foretak.Syklisk aksje: Aksje hvor fortjeneste og kursutvikling følger konjunkturutviklingen.Skal man få noen til å kjøpe en aksje med høy risiko, må prisen være slik at fortjenesten blir stor hvis alt går bra.
For å slå referanseindeksen må man ta på seg høyere risiko, og forhåpningen er å få en bedre avkastning.
Irrational exuberance Navnet på både fenomenet og boken (irrational exuberance av Robert Shiller) kommer fra en tale Allan Greenspan holdt den.
Joint Venture Et Joint Venture særpreges ved at flere næringsdrivende går sammen om å gjennomføre et større prosjekt, for eksempel et samarbeid om et enterpriseprosjekt.En "Naked CDS" er en CDS som er solgt til noen som ikke eier lånet som forsikres.Spin-off: En prosess der et datterselskap, divisjon etc.CAC 40 CAC 40 som har sitt navn fra Parisbørsen's tidligere handelssystem Cotation Assistée en Continu, er en benchmark fransk aksjeindeks.I likhet med opsjoner blir de færreste av disse kontraktene innløst, og de blir som regel likvidert før utløpsdatoen.I Ikke-standardisert opsjon: Opsjon som er skreddersydd kjøper og utsteder.I et ansvarlig selskap har eierne et personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede gjeld.IR er fondets avkastning fratrukket en referanseindeks' avkastning (differanse avkastning) med et mål på hvor mye fondet svinger i forhold til referanseindeksen (relativ volatilitet).


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap