logo

Forfall på obligasjoner


forfall på obligasjoner

Hvorfor blir obligasjonslånene så viktige når de bare utgjør en liten del av samlet gjeld?
Vanguard statsobligasjonsfond som er ment til å ha lange britiske obligasjoner.
Forhåpentligvis er det noen positive overraskelser fremover også, men det finnes det ingen garanti for.Det er imidlertid noen ting som kan skje underveis, blant annet at obligasjonen endrer pris i det såkalte annenhåndsmarkedet.Livselskapene har nå adgang til å holde urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler utenfor det årlige overskudd som ligger til grunn for avsetning til tilleggsavsetninger og overskuddsdeling mellom kunde og selskap.Lange statsobligasjoner var kanskje ikke det mest populære når vi kom inn til 2016, men også i Norge har lange obligasjoner gjort det relativt godt (men på langt nær så spektakulært som Vanguard-fondet ovenfor).Fondets effektive rente har gått fra 2,31 ved nyttår til 1,76 ved slutten av juni.Det er bare urealiserte gevinster som skal føres til et kursreguleringsfond,.Grunnen til det er at bransjen er iboende syklisk: markedet svinger, og vanligvis i takt med oljeprisen.Bruken av obligasjoner gjør det lettere å låne store beløp enn om hele lånet skulle plasseres hos en långiver.I Skandiabanken, hvor det er enklere å få oversikt, er renten på sparekonto 0,75.De fleste slike produkter er basert på at avkastningen knyttes til verdiutvikling i porteføljer eller indekser som består av finansielle eller ikke-finansielle aktiva.Hvis man snur ligningen får du fortjeneste som andel av aksjekurs, noe som er 5,6 for dette fondet.
Inflasjon, sparing og knipe, samtidig har inflasjonen i Norge tiltatt, noe som gjør at investorer kommer i en lei klemme.Sparing i en verden der ingenting er billig.Når et selskap utsteder obligasjonsgjeld, skriver de under på at de må oppfylle visse krav frem til lånet skal innfris, utover det å betale renter.Det er her innenfor denne sex offender kart canada kategorien obligasjonslånene til norske offshore service og riggselskaper havner.For forsikringsselskaper (årsregnskapsforskriften) 3-7 annet ledd fastsetter at eiendeler som er klassifisert som finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi.Den andre hovedkomponenten er verdiendring på obligasjonen.Utbytteandel ligger omtrent på 2,87.Det må følgelig forventes at avkastningen fremover på «lang sikt» bli lavere.
Det skal gjøres tillegg eller fradrag for eventuell over- eller underkurs ved anskaffelsen,.
DNB Lang Obligasjon steg 4,15 de første 7 månedene og hadde durasjon på 4,4 år ved nyttår 2015.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap