logo

Forfallstidspunktet for fast innskudd


forfallstidspunktet for fast innskudd

Det skal likeledes på en lett kontrollerbar måte være mulig med utgangspunkt i pliktig regnskapsrapportering å kunne finne tilbake til dokumentasjonen for de enkelte bokførte opplysningene.
Ifølge klientreskontroen var det ikke innestående midler på klientkontoen på denne klienten (Bryn Bilinvest AS).
Tiltalte hadde følgelig også et motiv for å foreta de uberettigede uttakene.
Lagmannsretten mener at den nære sammenheng det er mellom disse uttakene - ved at alle uttakene er gjort fra tiltaltes klientkonto, at det er en relativt nær sammenheng i tid mellom uttakene og at de er foretatt med samme forsett - gjør at forholdet.Ifølge klientreskontroen for B hadde.Bokføringsloven 10, hvoretter bokførte opplysninger skal være dokumentert.I merknadsfeltet - som framgår av kontoutskriften - er det angitt «innbetaling fra Svein Seljord, ing salær».Spesifikasjon av salg av andre ytelser til ledende ansatte.Allerede i ankeerklæringen fra statsadvokaten vises det i begrunnelsen for anken til disposisjoner tiltalte har foretatt både før og etter 2007.Departementet kan i forskrift gjøre unntak fra kravet om ajourføring hver fjerde måned for bokføringspliktige med få transaksjoner.Januar 2006 til.Beløp som tas ut fra en klientbankkonto, skal ikke overstige vedkommende klients innestående midler på klientbankkontoen.Under hovedforhandlingen for tingretten endret møtende aktor tiltaleposten slik at underslaget ble begrenset til perioden.Lagmannsretten kan derfor ikke se noen grunn til at retten i denne situasjonen skal være avskåret også fra å ta med de påståtte underslagene fra 2006 og 2008.Den andre overføringen - på 1,6 millioner kroner - var ikke belastet noen bestemt klient, men var et rent uttak til fordel for tiltalte.Juli 2006 ikke innestående midler på klientkontoen.Ifølge bokettersynsrapporten hadde tiltalte en omsetning på noe over 1,5 millioner kroner i 2007.
Det dreier seg her om underslag av et svært høyt beløp.
Videre var det regnskapsføreren som på instruks fra tiltalte utstedte fakturaer til klientene.Han har ingen inntekt eller formue.Det ble altså ikke opprettet egne konti for hver klient.Dette var alle forhold som tok mye av tiltaltes oppmerksomhet.Ved straffutmålingen må det legges moden kvinne på jakt etter unge mann, sex prifat karlsruhe vekt på at det har gått lang tid siden de straffbare forhold ble begått.Bokføring skal skje så ofte som virksomhetens og transaksjonenes art og omfang tilsier.Sju av uttakene - med til sammen 642 500 kroner - ble foretatt i 2007, henholdsvis.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap