logo

Hiv positiv kvinne leter etter en mann


hiv positiv kvinne leter etter en mann

Andelen hivpositive msm med innvandrerbakgrunn har vært økende de siste årene.
Dette medfører at medisinens utsagnskraft når det gjelder oral sex og HIV begrenser seg til å konfirmere at overføring kan skje, men at det er sjelden.
Konklusjon Den norske HIV-epidemien er innvevd i den internasjonale epidemien, særlig den afrikanske og thailandske (15).
49 av personene ble smittet under arbeids- eller studieopphold, ni under turistreise, fire under landlov som sjømenn, og for 18 er årsaken til oppholdet i Afrika ikke oppgitt.Et mindre antall nordmenn arbeidet i Afrika for private organisasjoner og firmaer.Bare to av de 20 med ukjent smitteår ble diagnostisert etter 1995.Det var ni barn mellom null og seks år, alle smittet under fødsel eller amming.HIV-infeksjon er likevel lite utbredt fordi smittsomheten er lav ved heteroseksuelt samleie og fordi det er få smittekilder.I tillegg kommer 1 9 personer fra hvert av 22 andre afrikanske land, til sammen 64 personer.Vi frykter at fjorårets endring i ung msm-smitte innevarsler det omslaget vi i Nye anoreksi sex Pluss har advart om en stund, sier Kim Fangen.Dette bekreftes igjen av tendenser fra andre vestlige land, som England, hvor representative undersøkelser viser til en dramatisk nedgang i kondombruken de siste 510 årene, sier Angeltvedt.
Innvandring, rus og tilgang til medisiner er også faktorer i Sverige og Danmark, uten at vi der ser en slik alarmerende utvikling som den tredoblingen vi opplever i Norge, fortsetter Fangen.
Msm bør jevnlig tilbys undersøkelse for seksuelt overførbare infeksjoner når de oppsøker fastlege eller andre helsetjenestetilbud.
Beregning av insidens, det kan gå flere år mellom smitte og diagnose.I 20 tilfeller er ikke forholdet til smittekilden oppgitt.Afrikanere smittet før an-komst Norge, smittemåte, menn.Personer fra Norge smittet i Afrika De fleste norske personer med HIV-infeksjon fra Afrika er godt voksne mannlige bistandsarbeidere som ble smittet i et av hovedsamarbeidslandene for norsk utviklingshjelp.Slike beregninger er viktige for planleggingen av smitteverntiltak og medisinsk behandling og for å dempe overdrivelser om problemets størrelse.Skjemaet ble forbedret i 1995.Som det fremgår så kan man vanskelig uttale seg mer detaljert vedrørende selve virusoverføringens mekanismer når det gjelder oral sex siden det ikke foreligger sikker viten på området.Tabell 1, fordeling av smittemåte og kjønn for tilfeller av HIV-infeksjon med forbindelse til Afrika diagnostisert i Norge før år 2000.
Fra Utlendingsdirektoratet har vi for perioden fått opplyst antall afrikanske asylsøkere per år og deres nasjonalitet.
Vi kan likevel ikke utelukke at noen av de norske som er blitt smittet i de senere år, vil bli diagnostisert først i de nærmeste årene.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap