logo

Hva er forfallstidspunktet i livsforsikring


hva er forfallstidspunktet i livsforsikring

Sluttseddel Kontraktsnota som utdeles av megler ved omsetning av verdipapirer.
Bear Market angir et marked med synkende tendens.Under visse omstendigheter er det ved dom adgang til å få et verdipapir kjent «dødt og maktesløst.Swap Er en forpliktende avtale mellom to parter om å bytte ut et finansielt instrument (el.Future Børshandet kontrakt for kjøp/salg av et verdipapir eller en vare (f.Kontojournal (VPS) Dokumentasjon fra VPS for den som har innrapportert en endring til kontoregister.Avtale mellom to parter om å fastlåse rentesatsen på et fremtidig innlån eller utlån for en gitt periode.Kontohaverregister (VPS) Register i Verdipapirsentralen hvor en kvinne på internett for å få å vite informasjonen på de enkelte verdipapirkonti er lagret.Verdipapir Et verdipapir er bevis på et eierforhold slik som aksjer, obligasjoner, tegningsrettsbevis.v.
Vekstaksje Er et uttrykk for en aksje som antas å få en stigende fortjeneste i fremtiden.I et låneforhold består kredittrisikoen i at låntager ikke oppfyller låneavtalen.Dersom opsjonen er amerikansk, kan den utøves når som helst i løpet av løpetiden.Foliorenten Renten bankene får på sine innskudd fra en dag til den neste i Norges Bank.Andel, en eierandel i et fond.Fra.jun.1964 er opphevet, og er kun tilgjengelig.Bull Et «Bull Market» er et uttrykk for et marked med stigende kurser.Utenlandsandelen Denne forteller hvor stor del av aksjekapitalen som eies av utenlandske investorer.Innbetalt grunnfondsbeviskapital er å regne som en del av sparebankens kjernekapital.
Hang Seng Aksjeindeksen fra Hong Kong.
Signalrente Se Styringsrenten Skjermingsfradrag Skattefri avkastning ut over risikofri rente (nibor) som gjelder for aksje-og kombinasjonsfond fra og med.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap