logo

Kjønn barnet prediksjon hinduistisk mytologi


kjønn barnet prediksjon hinduistisk mytologi

Som lærd språk, ikke minst når det gjelder filosofi, har sanskrit vært nærmest enerådende blant hinduer helt til 1900-tallet.
Upanishadene, som ble forfattet fra 600-tallet fvt., peker fremover mot de senere filosofiske tekstene til de religiøse tankesystemene, også de med utgangspunkt i fortolkninger av bilder av lokale sex offenders offerritualet.Brahma er betraktet som herskeren av de høyeste av himlene (verden kalt Sathya og i en mening er Brahma ikke hinsides de fjorten verdener slik Shiva og Vishnu.Purana -tekstene deles således i vishnuittiske, shivattiske og shaktistiske.Det finnes også klosterordener, spesielt innen advaita -tradisjonen.Rama fremstilles som en ung, heltemodig prins og en from, rettskaffen konge.Hovedtårnet ligger over det innerste «morslivshuset og hele byggverket ligger gjerne på en plattform som har samme grunnplan som selve tempelet.Shivaismen kan ha vært dominerende i senere faser av hinduiseringen av India som foregikk fra de første århundrene etter vår tidsregning, men vishnuismen ble etter hvert den største retningen.
Det episke Bhagavatham er en kronologi av Vishnus ti viktigste inkarnasjoner (er totalt sett 26 inkarnasjoner Matsya (fisk Kurma (skilpadde Varaha (villsvin Narasimha (menneske med løveansikt Vamana (en asket i form av en dverg Parasurama (en militant Brahmin Rama, Krishna, Gautam Buddha (senere skilte buddhistene.
Maten består oftest av søtsaker laget av kokt melk, ris og vegetariske retter, men guder som har en fryktinngytende karakter, som Kali og Bhairava, kan tilbys kjøtt og alkohol.Bhakti -litteratur, i stor utstrekning dikt, helgenbiografier og gjendiktninger av Ramayana, utgjør en stor del av denne litteraturen.Vishnu selv fremstilles gjerne som en konge.Her står tanken om dharma som et grunnleggende prinsipp i tilværelsen sentralt.Begrenset gjenbruk I tiden frem til vår tidsregnings begynnelse blir det utarbeidet en etikk og et samfunnssyn som i store trekk er blitt stående til i dag.Bhagavadgitas løsning er blitt stående som en av hinduismens mest sentrale tanker: Den handling som utføres uten tanke på egen vinning og uten tanke på resultat (idet den utføres som et offer til gud) binder ikke mennesket til fortsatt fødsel og død, men fører til.Vishnu er fremfor alt guden som skaper, opprettholder og beskytter verden.De hjemløse, omvandrende asketene, som fortsatt finnes overalt i det indiske samfunnet, er derimot rekruttert fra alle kaster.Begynte hinduene å bygge templer, først i tre, men etter hvert i stein.
Forankringen i familien var utvilsomt en viktig grunn til at hinduismen overlevde den muslimske kvinner vet hvor og hvordan erobringen av India, mens buddhismen, som var konsentrert i store klostre, gikk til grunne.
Dwapara yuga, en periode knyttet til, krishna (den åttende gudeinkarnasjon av Vishnu).


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap