logo

Kvinner møtes wallis


kvinner møtes wallis

På nåværende tidspunkt arbeider jeg som ekstravakt på Natthjemmet, et akutt overnattingssted for kvinner med rus- og prostitusjonserfaring.
Høsten 2009 skrev jeg en bacheloroppgave hvor jeg så på konsekvenser og utfordringer av kriminaliseringen av kjøp av sex.Hvordan de forskjellige aktørene innenfor hjelpeapparatet ser på og arbeider med prostitusjon er spørsmål også er sentralt for oppgaven.Alle kvinnene har erfaringer fra minst to av lavterskeltilbudene Natthjemmet, Nadheim eller Pro Sentret.Et innblikk i livet til ti norske kvinner med erfaring fra.Jeg grugleder meg litt, men håper at det blir en artig kamp.For at arbejde skal man være rasende.
16.4 Informantene Valg av informantgruppe Utgangspunktet for utvelging av informanter i kvalitative undersøkelser er ikke en representativitet, men en hensiktsmessighet (Johannessen, Tufte og Kristoffersen 2005 noe som denne oppgavens registrert sex offenders i quincy, wa informantgruppe kan sies å bære preg.
Thailandske kvinner (og menn) Dominikanske kvinner.Takk til Olaug som har lest korrektur, for alle motiverende samtaler underveis og ikke minst for støtten gjennom hele prosessen.Den ene kvinnen har utenlandsk bakgrunn, men jeg velger på tross av dette ikke å trekke hennes erfaringer spesifikt frem som kontrast til de andre, da hun i store deler av sitt liv har levd i Norge.Spesielt idet at jeg kjenner til Pro Sentret og Natthjemmets regler, rutiner, normer og ideologi som deres arbeid rettes etter.Et velkjent bidrag som omhandler denne gruppen ble skrevet for nærmere 25 år siden av Høigård og Finstad (1986).Prosesser rundt klientgjørelsen er en stor del av kvinnene erfaringer knyttet til møtet med hjelpeapparatet, og bygger i stor grad på kategoriserings- og definisjonsprosesser som skjer i den forbindelse.14 dating regler etter sex 26 En del av arbeidet rundt intervjuets struktur og gjennomføring, er å utarbeide en intervjuguide (Thagaard 2006).2 Lesedato:.3 andy stanley elsker sex og dating sitater Foreliggende litteratur Hva med litteraturen på feltet?Ifølge Kvale er samtalen det grunnleggende elementet i interaksjonen mellom mennesker, og derigjennom være en naturlig inngangsport til kunnskap (ibid).Klienter eller brukere av hjelpeapparatet og systemer generelt kan sies å befinne seg i en avmaktsposisjon, vil dette også vise seg med tanke på denne oppgavens informanter?I denne oppgaven vil dette være interessant i to sammenhenger.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap