logo

Storbritannias voksne kontaktannonser


storbritannias voksne kontaktannonser

Et annet spørsmål er hvorvidt de som kvinner for å få vite hobby er født i Norge med utenlandsfødte foreldre gifter seg med ektefeller i Norge eller fra foreldrenes tidligere hjemland.
Slik vi i dag definerer innvandrerbefolkningen, utgjorde den i personer eller 1,5 prosent av det samlede folketallet.
Januar 2003 etter innvandringskategori Innvandringskategori Folke- Endringer i Folkemengde Fødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Netto inn- Folketilvekst mengde flyttinger Befolkningen, i alt Uten innvandringsbakgrunn Med innvandringsbakgrunn, i alt Førstegenerasjons innvandrere uten norsk bakgrunn Født i Norge av utenlandsfødte foreldre Født i utlandet med en norskfødt.Flyktninger ankommet i 1997, etter første bostedsfylke og etter bosted Prosent.Men både i Finnmark og enkelte steder i Sør-Norge er det klare brudd med dette mønsteret.Innvandrerne har kjønn, alder, sosial bakgrunn, klasse og alt annet som inngår i vanlige sosiale analyser.Tyrkia),7 31,1 36,2 Bosnia-Hercegovina,1 88,0 1,9 Danmark,1 17,2 62,7 Jugoslavia,8 35,9 7,4 Polen,4 35,5 40,1 Storbritannia,6 19,4 57,0 Sverige,0 28,2 35,8 Tyskland,4 16,5 47,0 Afrika I alt,7 34,1 18,2 Marokko,4 36,3 39,3 Somalia,0 35,4 2,6 Asia i alt (inkl.Bostedskommune Antall i alt Bosatt i samme kommune Bosatt i annen kommune i samme fylke Bosatt i annet fylke, ikke Oslo Bosatt i Oslo Utvandret Prosent I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre.Januar 2003 Befolkningen I alt: Innvandringsbakgrunn Utenlandske statsborgere Utenlandsfødte Personer i alt med innvandringsbakgrunn Innvandrerbefolkningen i alt Førstegenerasjon, født I utlandet av to utenlandsfødte foreldre Født i Norge av to utenlandsfødte foreldre Andre med innvandringsbakgrunn Født i utlandet med en norskfødt forelder Født i Norge.2 Egen, mors eller fars fødeland (ikke Norge).101 103 Innvandring til Europa har lenge kommet fra sør- og østkysten av Middelhavet, både ut fra nærhet og tradisjoner basert på kolonihistorie og annet.
Når det gjelder sosialt miljø, mulighet for å skaffe varer og tjenester en er vant til fra hjemlandet, religionsutøvelse, kunne bruke et språk en behersker etc.
Hvis det for de respektive forfedre er få ting som tyder på at fødelandet er utenlandsk, blir verdien satt til 'norsk'.Fra Vest-Europa ellers er det tradisjonelt flest innvandringer fra Storbritannia, gjerne knyttet til oljeindustrien, men ikke bare den.Über uns; Vorstand und Mitarbeiter; Regionalgruppen; Projekte.I tabell gir vi gjennomsnittlig barnetall per førstegenerasjons innvandrerkvinne i alderen år, etter landbakgrunn.For en mer detaljert beskrivelse av flyktningbefolkningen i Norge, vises til kap Sekundærflytting Flyktninger plasseres i kommuner etter avtale med Staten Det er flyktninger i alle deler av landet, men både absolutt og relativt flest i Oslo.Rapporten Fakta om ti innvandrergrupper i Norge (Lie 2004b) hadde også meldingsarbeidet som ett viktig formål.Kilde: Statistisk sentralbyrå prosent som bor alene, og 17 prosent som bor i husholdninger med fem eller flere medlemmer (tabell.5 mens andelene i innvandrerbefolkningen er henholdsvis 19 prosent og 25 prosent, det er altså noe flere både små og store husholdninger, men til gjengjeld.Første siffer Tredje siffer, besteforeldre Andre siffer, foreldre Hvordan lese tabellene?Det store flertallet av dem er langt yngre, men såpass mange er kommet opp i 20-årene at vi kan følge den første delen av deres voksentilværelse.Kapittel 9 beskriver inntektens størrelse og sammensetning, og har et kort sammendrag av noen mer inngående analyser av innvandrernes inntektsforhold.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap